Upadłość konsumencka – komplet, co musisz mieć pojęcie
O ile upadłość konsumencka zostanie potwierdzona, następnym krokiem jest opracowanie planu spłaty czy też restrukturyzacji zadłużenia. W zależności od jurysdykcji oraz okoliczności, plan ten może obejmować spłatę części zadłużenia przez wskazany chronos czasu lub restrukturyzację, jaka ujmuje wielkość zadłużenia bądź też zmienia warunki spłaty – upadłość radom. Plan ten jest z reguły ustalany we współpracy z syndykiem sądowym. Po zaakceptowaniu planu spłaty przez sąd, jednostka zadłużona musi go stricte szanować. To oznacza regularne dopełnianie spłat zgodnie z ustalonym harmonogramem. W trakcie trwania planu spłaty, dłużnik jest wielokrotnie objęty kontrolą sądowym w celu monitorowania postępu oraz egzekwowania przestrzegania warunków upadłości. W przypadku poprawnego wykonania planu spłaty lub spełnienia odmiennych wymogów postawionych przez sąd, dłużnik ma prawo otrzymać tzw. dyscyplinę sądową (czyli orzeczenie zakończenia postępowania upadłościowego). Oznacza to, iż osoba ta pozostała oswobodzona od swoich zobowiązań nieogarnionych upadłością konsumencką, a jej wypadek finansowa zaczyna się adiustować.

+Tekst Reklamowy+

Comments are closed.